Política de privacitat

Política de privacitat

1. Regulacions legals

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD).

2. Enviament i registre de dades de caràcter personal

A efectes del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Prodrone Santcugat SL, amb NIF: B-66972928, informa al Usuari que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el RGPD (Registre General de Protecció de Dades), en els quals les seves dades es troben incorporades i estan tractats amb l’objectiu de prestar-vos els serveis sol·licitats i enviar-vos la informació sobre serveis i productes que puguin ser vostre interès. El enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions comercials amb Prodrone Santcugat SL Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitats o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquesta web. Les dades personals que recull i emmagatzemen aquesta web estan detallades a l’Avís Legal

3. Informació personal que recull aquesta web

Quan un usuari es connecta a aquesta web i envia un correu al titular, a través del formulari, es facilita informació de caràcter personal de la responsable de Prodrone Santcugat S.L.

Aquesta informació pot incloure el vostre adreça de nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació demogràfica. Al facilitar aquesta informació, el usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui compilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Prodrone Santcugat S.L., tal com es descriu a l’Avís Legal i la present Política de Privacitat.

4. Serveis de tercers que utilitzen aquesta web

Google Analytics.

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, tant al subscriure’s a aquesta web com a enviar un missatge mitjançant el formulari, el usuari consenteix:

1- El tractament de les seves dades personals d’acord amb les seves polítiques de privacitat.
2- L’accés de Prodrone Santcugat S.L. a les dades que necessiti l’usuari aportar bé per a la subscripció al butlletí o bé per realitzar i / o rebre missatges en el formulari de contacte.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que l’usuari enviï a través d’aquesta web seran incorporades a un fitxer d’USUARIS DE LA WEB titularitat de Prodrone Santcugat SL amb domicili a Carrer Orient, 78 08172 Sant Cugat – Barcelona. Aquests fitxers tenen implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Prodrone Santcugat S.L. no ven, alquila ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar al usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Es farà sempre amb els estrictes estàndards de seguretat.

5. Exactitud i veracitat de dades

El usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet a prodronebcn.com exonerant al prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, l’exactitud, vigència i autenticitat de la informació personal facilitada, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. El usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

6. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Els drets dels Usuaris són els següents:

Dret a preguntar què dades personals emmagatzemem sobre el usuari en qualsevol moment.
Dret a sol·licitar que actualitzem o rectifiquem de forma gratuïta dades incorrectes o desfasats que emmagatzemem sobre el Usuari.
Dret de baixa de qualsevol comunicació de màrqueting que es pugui enviar al’usuari.
El usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Carrer Orient, 78 08172 Sant Cugat – Barcelona, ​​o al correu electrònic: info@prodronebcn.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocopia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

7. Acceptació i consentiment

El Usuario declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consintiendo el tractament dels mateixos per part de Prodrone Santcugat S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en el missatge legal.

8. Canvis en la present política de privacitat

Prodrone Santcugat S.L. es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina les modificacions introduïdes amb una anticipació raonable a la seva posada en pràctica.